Rekrutacja

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe – licencjat lub magisterium
  • Mile widziane: wykonywanie zawodu konserwatora lub praca badawcza związana z tematyką studiów

Terminy:

1.06 – 30.09.2016 r.

Liczba miejsc:

24

Czesne:

3 700 PLN

Zapisy:

Wymagany zestaw dokumentów, który należy złożyć w dziekanacie Wydziału Chemii UJ:

  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, a w przypadku kandydata, który uzyskał dyplom ukończenia studiów wyższych na Uniwersytecie Jagiellońskim, poświadczona przez pracownika uczelni kopia tego dyplomu
  • podanie
  • kwestionariusz osobowy
  • zdjęcie
  • fotokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
  • informacja o zatrudnieniu

Możliwe jest również dokonanie zapisu drogą pocztową, wysyłając wymagane dokumenty na adres:

Wydział Chemii UJ
ul. Gronostajowa 2
30-387 Kraków

z dopiskiem “dziekanat”

Zachęcamy do zgłaszania wcześniej swojego zainteresowania na adres mailowy: chemkons@chemia.uj.edu.pl

Najnowsze informacje:

Pierwsze zajęcia w roku akademickim 2016/17

14 lipca 2016

Studia podyplomowe Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych są otwarte.
Pierwsze zajęcia odbędą się w piątek/sobota 21/22.X.16. Proszę się zgłosić o g. 15.30 na Wydziale Chemii UJ, ul. Ingardena 3, s. 30.

Noclegi w Krakowie

23 września 2013

Proponowane tanie noclegi w Krakowie, w pobliżu Wydziału Chemii-dla osób spoza Krakowa: sprawdź tu