Rekrutacja

Studia będą otwarte po zapisaniu się odpowiedniej liczby osób.

 

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe – licencjat lub magisterium

Terminy:

do 10.09.2018 r.

Liczba miejsc:

24

Czesne:

3 700 PLN

Zapisy:

Wymagany zestaw dokumentów:

  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, a w przypadku kandydata, który uzyskał dyplom ukończenia studiów wyższych na Uniwersytecie Jagiellońskim, poświadczona przez pracownika uczelni kopia tego dyplomu
  • podanie
  • kwestionariusz osobowy
  • zdjęcie
  • osoby zatrudnione proszone są o informację o miejscu pracy

Dokumenty należy złożyć w dziekanacie Wydziału Chemii UJ lub przysłać pocztą z dopiskiem “Dziekanat”:

Wydział Chemii UJ
ul. Gronostajowa 2
30-387 Kraków

Najnowsze informacje:

Noclegi w Krakowie

23 kwietnia 2018

Tanie noclegi w Krakowie: sprawdź tu