prof. dr hab. Wiesław Łasocha

prof. dr hab. Wiesław Łasocha

Uniwersytet Jagielloński, Zespół Strukturalnej Dyfraktometrii Proszkowej

Specjalizuje się w projektowaniu i syntezie materiałów o określonych właściwościach oraz rozwiązywanie struktur krystalicznych z danych proszkowych.

Strona prywatna: http://www2.chemia.uj.edu.pl/~lasocha/PL/

Prowadzi zajęcia: