dr hab. Tomasz Łojewski

dr hab. Tomasz Łojewski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

W ostatnich latach był zaangażowany w szereg projektów badawczych związanych z dziedzictwem kultury oraz degradacją papieru. Przez wiele lat uczestniczył w realizacji projektu „Kwaśny Papier”.

Prowadzi zajęcia: