dr inż. Roman Jędrzejczyk

dr inż. Roman Jędrzejczyk

Uniwersytet Jagielloński, Zespół Kinetyki Reakcji Heterogenicznych

Prowadzi badania w obszarze chemii konserwatorskiej i katalizy. Obecnie opracowuje nowe materiały opakowaniowe przeznaczone do m.in. do bezpiecznego przechowywania dzieł sztuki.

Prowadzi zajęcia: