Maria Cybulska

dr inż. Maria Cybulska

Politechnika Łódzka, Instytut Architektury Tekstyliów

Zajmuje się naukowo głównie metodami analizy, dokumentacji i rekonstrukcji tekstyliów zabytkowych i archeologicznych z zastosowaniem nowoczesnych metod analitycznych, grafiki komputerowej oraz technologii włókienniczych.

Prowadzi zajęcia: