dr hab. inż. Marek Michalik

dr hab. inż. Marek Michalik

Uniwersytet Jagielloński, Zakład Mineralogii, Petrologii i Geochemii

Specjalizuje się w petrologii skał osadowych; diagenezie skał klastycznych; petrogenezie skał wulkanicznych; petrogenezie i przeobrażeniach granitoidów; wpływie zanieczyszczeń atmosfery na procesy wietrzenia skał; utylizacji surowców odpadowych; syntezie minerałów; petroarcheologii.

Prowadzi zajęcia: