prof. dr hab. inż. Marek Krąpiec

prof. dr hab. inż. Marek Krąpiec

Akademia Górniczo Hutnicza, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

Specjalista w zakresie datowania radiowęglowego i dendrochronologii.

Strona prywatna: http://www.c14.pl/

Prowadzi zajęcia: