dr Łukasz Bratasz

dr Łukasz Bratasz

Polska Akademia Nauk, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni

Specjalizuje się w monitorowaniu mikroklimatu, modelowaniu komputerowym zniszczeń mechanicznych wywołanych wpływem środowiska oraz emisji akustycznej w drewnie i zaprawach.

Prowadzi zajęcia: