dr Kamilla Małek

dr Kamilla Małek

Uniwersytet Jagielloński, Zespół Obrazowania Ramanowskiego i JCET

Zajmuje się spektroskopią absorpcyjną w zakresie IR oraz rozproszenia ramanowskiego. Zainteresowania skupiają się wokół zastosowania obrazowania FTIR i ramanowskiego do badania składu warstw malarskich oraz powstałych w nich produktów degradacji.

Prowadzi zajęcia: