dr hab. Joanna Łojewska

dr hab. Joanna Łojewska

Uniwersytet Jagielloński, Zespół Kinetyki Reakcji Heterogenicznych

Zajmuje się katalizą, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania reaktorów strukturalnych w procesach związanych z ochroną środowiska. Jest specjalistką w zakresie wszelkich metod spektroskopowych.

Strona prywatna: http://www.chemia.uj.edu.pl/~lojewska/

Prowadzi zajęcia: