Janina Zięba-Palus

prof. dr hab. Janina Zięba-Palus

Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna, Zakład Kryminalistyki

Jest specjalistką w zakresie badania identyfikacyjno-porównawczego różnych materiałów tworzących ślad na miejscu zdarzenia, m.in. drobin szkła, lakieru, włókien, odbitek linii papilarnych i spodów obuwia, śladów działania narzędzia czynu, śladów po wystrzale i pożarze.