dr Jacek Bagniuk

dr Jacek Bagniuk

Uniwersytet Jagielloński, Zespół Kinetyki Reakcji Heterogenicznych

Specjalizuje się w chemii konserwatorskiej w szczególności w badaniach papieru, malarstwa sztalugowego oraz wpływu warunków ekspozycji i przechowywania na obiekty muzealne.

Prowadzi zajęcia: