dr hab. Barbara Wagner

dr hab. Barbara Wagner

Uniwersytet Warszawski, Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej

Chemik i konserwator. Zainteresowania badawcze obejmują analityczne zastosowania spektrometrii atomowej, badania fizyko-chemiczne obiektów zabytkowych i mikropróbkowanie laserowe w badaniach ciał stałych.

Strona prywatna: http://www.chem.uw.edu.pl/people/BWagner/

Prowadzi zajęcia: