Program studiów

Podstawy

Przedmiot Prowadzący Orientacyjny wymiar godzinowy
Analiza klasyczna dr Tomasz Sawoszczuk dr Tomasz Sawoszczuk - Ćwiczenia dr inż. Roman Jędrzejczyk dr inż. Roman Jędrzejczyk - Laboratorium 3 h
BHP mgr Małgorzata Majka mgr Małgorzata Majka - Wykład 2 h
Podstawy chemii dr hab. Barbara Krajewska dr hab. Barbara Krajewska - Wykład dr Tomasz Sawoszczuk dr Tomasz Sawoszczuk - Ćwiczenia dr Monika Koperska dr Monika Koperska - Ćwiczenia dr Jacek Bagniuk dr Jacek Bagniuk - Ćwiczenia dr Dominika Pawcenis dr Dominika Pawcenis - Laboratorium 30+3+3 h
Podstawy statystyki  Podstawy statystyki Podstawy statystyki - Wykład, Ćwiczenia 2+2 h
Rachunki chemiczne  Rachunki chemiczne Rachunki chemiczne - Ćwiczenia dr Dominika Pawcenis dr Dominika Pawcenis - Ćwiczenia dr Monika Koperska dr Monika Koperska - Ćwiczenia 2 h

Nauka w konserwacji

Przedmiot Prowadzący Orientacyjny wymiar godzinowy
Kamień dr hab. inż. Marek Michalik dr hab. inż. Marek Michalik - Wykład 4 h
Klimat historyczny dr Łukasz Bratasz dr Łukasz Bratasz - Wykład 4 h
Metal dr inż. Aldona Garbacz-Klempka dr inż. Aldona Garbacz-Klempka - Wykład 4 h
Nowoczesne nośniki informacji dr hab. Tomasz Łojewski dr hab. Tomasz Łojewski - Wykład 2 h
Papier – masowe odkwaszanie dr hab. Tomasz Łojewski dr hab. Tomasz Łojewski - Wykład, Laboratorium 2+1 h
Pigmenty dr Paweł Karaszkiewicz dr Paweł Karaszkiewicz - Wykład 4 h
Starzenie dr hab. Tomasz Łojewski dr hab. Tomasz Łojewski - Wykład dr inż. Roman Jędrzejczyk dr inż. Roman Jędrzejczyk - Laboratorium 2+3 h
Szkło dr Paweł Karaszkiewicz dr Paweł Karaszkiewicz - Wykład 4 h
Tkanina dr inż. Maria Cybulska dr inż. Maria Cybulska - Wykład 4 h
Zagrożenia mikrobiologiczne zbiorów muzealnych i bibliotecznych prof. dr hab. Jadwiga Szostak-Kot prof. dr hab. Jadwiga Szostak-Kot - Wykład 4 h

Nowoczesne Techniki Analityczne

Przedmiot Prowadzący Orientacyjny wymiar godzinowy
Barwa dr hab. Tomasz Łojewski dr hab. Tomasz Łojewski - Wykład dr inż. Roman Jędrzejczyk dr inż. Roman Jędrzejczyk - Laboratorium 2+3 h
Chromatografia cieczowa (HPLC & SEC) dr hab. Tomasz Łojewski dr hab. Tomasz Łojewski - Wykład dr Dominika Pawcenis dr Dominika Pawcenis - Laboratorium 2+3 h
Chromatografia gazowa (GC/MS) dr hab. Tomasz Łojewski dr hab. Tomasz Łojewski - Wykład dr Monika Koperska dr Monika Koperska - Ćwiczenia dr Tomasz Sawoszczuk dr Tomasz Sawoszczuk - Laboratorium 2+3 h
Datowanie (C14 i dendrochronologia) prof. dr hab. inż. Marek Krąpiec prof. dr hab. inż. Marek Krąpiec - Wykład, Laboratorium 2+2 h
Dyfrakcja rentgenowska (XRD) prof. dr hab. Wiesław Łasocha prof. dr hab. Wiesław Łasocha - Wykład, Laboratorium 2+3 h
Elektroforeza kapilarna (CE) dr Małgorzata Król dr Małgorzata Król - Laboratorium dr Michał Woźniakiewicz dr Michał Woźniakiewicz - Wykład 2+3 h
Elektronowa mikroskopia skaningowa (SEM) dr Małgorzata Walczak dr Małgorzata Walczak - Laboratorium 3 h
Fotografia dr hab. Tomasz Łojewski dr hab. Tomasz Łojewski - Wykład, Laboratorium 2+3 h
Mikroskopia optyczna dr hab. Mariusz Kępczyński dr hab. Mariusz Kępczyński - Wykład, Laboratorium 2+3 h
Obrazowanie hiperspektralne dr hab. Tomasz Łojewski dr hab. Tomasz Łojewski - Wykład, Laboratorium 2+2 h
Optyczna tomografia koherencyjna (OCT) prof. dr hab. Piotr Targowski prof. dr hab. Piotr Targowski - Wykład 2 h
Spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) dr hab. Barbara Wagner dr hab. Barbara Wagner - Wykład dr hab. Stanisław Walas dr hab. Stanisław Walas - Laboratorium 2+3 h
Spektroskopia Fluorescencji Rentgenowskiej (XRF) dr hab. Tomasz Łojewski dr hab. Tomasz Łojewski - Wykład, Laboratorium 2+3 h
Spektroskopia laserowo indukowanego rozpadu (LIBS) dr inż. Wojciech Skrzeczanowski dr inż. Wojciech Skrzeczanowski - Wykład dr hab. Tomasz Łojewski dr hab. Tomasz Łojewski - Laboratorium 2+3 h
Spektroskopia ramanowska prof. dr hab. Małgorzata Barańska prof. dr hab. Małgorzata Barańska - Wykład dr Kamilla Małek dr Kamilla Małek - Laboratorium 2+3 h
Spektroskopia w podczerwieni (FT-IR) dr hab. Joanna Łojewska dr hab. Joanna Łojewska - Wykład dr Jacek Bagniuk dr Jacek Bagniuk - Laboratorium 2+3 h

Goście

Przedmiot Prowadzący Orientacyjny wymiar godzinowy
Conservation science activities at Tate dr Jacob Thomas dr Jacob Thomas - Wykład 2 h
Dead Sea Scrolls dr Ira Rabin dr Ira Rabin - Wykład 2 h
Konserwacja archiwaliów mgr Anna Czajka mgr Anna Czajka - Wykład 2 h
Laboratorium Badań Dziedzictwa Kulturowego na Uniwersytecie Wrocławskim dr Barbara Łydżba-Kopczyńska dr Barbara Łydżba-Kopczyńska - Wykład 2 h