Program

Podstawy
Podstawy chemii
Analiza jakościowa jonów
Ćwiczenia rachunkowe
Spektroskopia w świetle widzialnym
Pomiar pH
Nauka w konserwacji
BHP
Metale
Opracowywanie wyników
Barwniki i pigmenty
Papier
Szkło
Tkaniny
Ceramiczne materiały budowlane
Kamień
Konserwacja prewencyjna
Skóra
Zagrożenia i ochrona drewna zabytkowego
Archiwalia
Autentyfikacja
Rozwój potencjału badawczego w dziedzinie badań nad dziedzictwem kulturowym
Nowoczesne techniki analityczne w badaniach obiektów zabytkowych
Wprowadzenie do analizy
Wstęp do spektroskopii
Mikroskopia optyczna i elektronowa (SEM, TEM)
Spektroskopia w podczerwieni (FTIR)
Teoria i pomiar barwy
Polimery, chromatografia wykluczania molekularnego (SEC)
Mikrobiologia
Dyfraktometria rentgenowska (XRD)
Spektroskopia fluorescencji rentgenowskiej (XRF)
Przyspieszone starzenie materiałów
Spektroskopia ramanowska
Koherencyjna tomografia optyczna (OCT)
Obrazowanie hiperspektralne
Spektroskopia laserowo indukowanego rozpadu (LIBS)
Spektrometria mas z plazmą sprzężoną indukcyjnie (ICP MS)
Chromatografia cieczowa i gazowa
Datowanie
Elektroforeza kapilarna