O studiach

Program został przygotowany dla osób zawodowo zajmujących się konserwacją, archeologią i historią sztuki oraz pasjonatów tych dziedzin. Studia nie wymagają posiadania wykształcenia matematyczno-przyrodniczego.

Ramowy program studiów

Chemia sztuki

Nauka w konserwacji

Wykłady prezentujące współczesny stan wiedzy dotyczącej oceny postępu degradacji obiektów znajdujących się w kolekcjach muzealnych i bibliotecznych oraz określania jej przyczyn, zalecanych procedur konserwatorskich oraz  konserwacji zachowawczej. Wykładowcami są specjaliści – praktycy z jednostek badawczych z całej Polski.

Nowoczesne techniki analityczne

Celem wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych  jest przekazanie wiadomości na temat zjawisk fizykochemicznych stojących u podstaw danej metody analitycznej, omówienie technik i sposobu przygotowania próbek oraz typowych zastosowań w rozwiązywaniu problemów konserwatorskich. Ćwiczenia, prowadzone głównie w pracowniach naukowych Wydziału Chemii UJ, pozwolą na zdobycie własnych doświadczeń w wykorzystaniu nowoczesnej aparatury w badaniach obiektów zabytkowych.

Podstawy

Odświeżenie wiadomości z podstaw chemii, niezbędnych dla opanowania zagadnień prezentowanych na zajęciach praktycznych – 30 godzin wykładu z pokazami multimedialnymi, 4 godziny ćwiczeń obliczeniowych oraz 6 godzin laboratorium.

Materiały dydaktyczne

Pliki z wykładami i materiałami do ćwiczeń sukcesywnie umieszczane są na naszym dropboxie.
Hasło dostępu do kartotek uczestnicy otrzymują na pierwszych zajęciach.

Egzamin

Warunkiem zaliczenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zdanie egzaminu.

Sposób przeprowadzenia egzaminu:

 • słuchacz przygotowuje 3 tematy spośród zagadnień omawianych na zajęciach laboratoryjnych – do wyboru: GC, HPLC/SEC, XRF, XRD, IR, Raman, CE/MS, ICP/MS, LIBS, SEM, mikroskopia optyczna, fotografia w świetle analitycznym i obrazowanie hiperspektralne, barwa, starzenie;
 • referuje jeden temat wybrany przez egzaminujących – w obrębie danego tematu oczekuje się:
  • znajomości podstaw fizykochemicznych metody
  • podstawowych informacji na temat aparatury
  • interpretacji wyników
  • rodzaju i sposobu przygotowywania próbek
  • możliwości zastosowania danej techniki w rozwiązywaniu problemów związanych z obiektami zabytkowymi i dziełami sztuki

Nasi absolwenci

Rocznik 2015/2016

 • Paweł Chojnacki
 • Michał Chromiński
 • Małgorzata Dereszowska
 • Piotr Dereszowski
 • Kaja Drąg
 • Agata Felczyńska
 • Kinga Kowza
 • Paulina Kryg
 • Teresa Lisek
 • Magdalena Marczyńska
 • Katarzyna Nowicka
 • Marcin Perz
 • Małgorzata Piwko
 • Agnieszka Ruszkowska
 • Ita Stec-Kozioł
 • Agnieszka Tomaszewska
 • Anna Tomkowska
 • Katarzyna Turczanik
 • Aleksandra Wesołowska
 • Kamila Załęska

Rocznik 2014/2015

 • Agnieszka Brzeska
 • Adriana Drabik
 • Agnieszka Fejzer
 • Aneta Figiel
 • Maria Gąsior
 • Maria Kisiel
 • Małgorzata Knorr
 • Magdalena Komorowicz
 • Marcin Kuna
 • Joanna Mac
 • Magdalena Magryś
 • Anna Noga
 • Ekaterina Sherengovskaya
 • Barbara Siedlecka
 • Jacek Słowik
 • Monika Srebrny-Gąsiorowska
 • Anna Staszak
 • Katarzyna Świerad
 • Beata Tokarek
 • Agnieszka Witkowska
 • Anna Włodarczyk-Sętorek

Rocznik 2013/2014

 • Aleksandra Prokop
 • Lechosław Adamaszek
 • Violetta Bachur
 • Jacek Flasiński
 • Joanna Lelek
 • Agnieszka Grabiwoda
 • Agnieszka Jakubowska – Szarska
 • Małgorzata Kajzer
 • Iwona Kotala
 • Sylwia Kudła
 • Marta Machnio
 • Maria Porucznik
 • Aneta Prorok
 • Ewa Socha
 • Irena Rodzik
 • Artur Wzorek

Rocznik 2012/2013

 • Maria Labut
 • Małgorzata Misztal
 • Agnieszka Ochał-Czarnowicz
 • Łucja Brzozowska
 • Barbara Krajewska
 • Karolina Rosińska-Balik
 • Joanna Dębowska-Ludwin
 • Izabela Łukomska
 • Agnieszka Pawlak
 • Małgorzata Bochenek
 • Aleksandra Ciesielczyk
 • Sylwia Pawełkowicz
 • Natalia Słomka
 • Katarzyna Wrona
 • Michał Witkowski
 • Paulina Chełmecka
 • Karolina Sarkowicz
 • Anna Miłaczewska
 • Joanna Dobosz

Rocznik 2009/2010

 • Andrzej Dyga
 • Aldona Garbacz-Klempka
 • Joanna Zyzik-Lubańska
 • Małgorzata Anna Kowalska
 • Barbara Czaja-Szewczak
 • Małgorzata Regina Kapczyńska
 • Jacek Wikło
 • Dominika Monika Sarkowicz
 • Anna Halina Seweryn
 • Katarzyna Kudlacz
 • Magdalena Wyderka
 • Aleksandra Papis
 • Małgorzata Żukowska
 • Mirosław Maciaszczyk
 • Anna Maria Jakubowska
 • Joanna Barbara Wilk
 • Paweł Piechnik
 • Michał Jerzy Dorsz
 • Joanna Radosława Bella
 • Grzegorz Wańczyk
 • Anna Raj

Rocznik 2008/2009

 • Agata Mamoń – Prokop
 • Alicja Rafalska-Łasocha
 • Agnieszka Pacak
 • Janusz Czop
 • Elżbieta  Zygier
 • Marta  Winiarczyk
 • Anna Jaworucka-Drath
 • Dariusz Wilk
 • Natalia Krupa
 • Katarzyna Jekiel
 • Paweł Ekiert
 • Jerzy Holc
 • Joanna Sobczyk