O studiach

Program został przygotowany dla osób zawodowo zajmujących się konserwacją, archeologią i historią sztuki oraz pasjonatów tych dziedzin. Studia nie wymagają posiadania wykształcenia matematyczno-przyrodniczego.

Ramowy program studiów

Chemia sztuki

Podstawy chemii

Odświeżenie wiadomości z podstaw chemii, niezbędnych dla opanowania zagadnień prezentowanych na zajęciach praktycznych – 35 godzin.

Nauka w konserwacji

Wykłady prezentujące współczesny stan wiedzy dotyczącej oceny postępu degradacji obiektów znajdujących się w kolekcjach muzealnych i bibliotecznych oraz określania jej przyczyn, zalecanych procedur konserwatorskich oraz  konserwacji zachowawczej – 44 godziny.

Nowoczesne techniki analityczne

Celem wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych  jest przekazanie wiadomości na temat zjawisk fizykochemicznych stanowiących podstawy danej metody analitycznej, omówienie technik i sposobu przygotowania próbek oraz typowych zastosowań w rozwiązywaniu problemów konserwatorskich – 86 godzin.

 

Materiały dydaktyczne

Pliki z wykładami i materiałami do ćwiczeń będą dostarczane mailowo przed zajęciami.

Egzamin

Warunkiem zaliczenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zdanie egzaminu.

Sposób przeprowadzenia egzaminu:

 • słuchacz przygotowuje 3 tematy spośród zagadnień omawianych na zajęciach laboratoryjnych – do wyboru: GC, HPLC/SEC, XRF, XRD, IR, Raman, CE/MS, ICP/MS, LIBS, SEM, mikroskopia optyczna, fotografia w świetle analitycznym i obrazowanie hiperspektralne, barwa, starzenie;
 • referuje jeden temat wybrany przez egzaminujących – w obrębie danego tematu oczekuje się:
  • znajomości podstaw fizykochemicznych metody
  • podstawowych informacji na temat aparatury
  • interpretacji wyników
  • rodzaju i sposobu przygotowywania próbek
  • możliwości zastosowania danej techniki w rozwiązywaniu problemów związanych z obiektami zabytkowymi i dziełami sztuki

Nasi absolwenci

Rocznik 2016/17

 • Arbter Sara
 • Jadachowska Justyna
 • Jędrusik Aldona
 • Kudzia Anna
 • Lach Justyna
 • Marcula Katarzyna
 • Marzec Kalina
 • Myślicka Małgorzata
 • Pereta Kamilla
 • Towarek Aleksandra
 • Urzykowska Ewa
 • Winnicka Kinga

Rocznik 2015/2016

 • Paweł Chojnacki
 • Michał Chromiński
 • Małgorzata Dereszowska
 • Piotr Dereszowski
 • Kaja Drąg
 • Agata Felczyńska
 • Kinga Kowza
 • Paulina Kryg
 • Teresa Lisek
 • Magdalena Marczyńska
 • Katarzyna Nowicka
 • Marcin Perz
 • Małgorzata Piwko
 • Agnieszka Ruszkowska
 • Ita Stec-Kozioł
 • Agnieszka Tomaszewska
 • Anna Tomkowska
 • Katarzyna Turczanik
 • Aleksandra Wesołowska
 • Kamila Załęska

Rocznik 2014/2015

 • Agnieszka Brzeska
 • Adriana Drabik
 • Agnieszka Fejzer
 • Aneta Figiel
 • Maria Gąsior
 • Maria Kisiel
 • Małgorzata Knorr
 • Magdalena Komorowicz
 • Marcin Kuna
 • Joanna Mac
 • Magdalena Magryś
 • Anna Noga
 • Ekaterina Sherengovskaya
 • Barbara Siedlecka
 • Jacek Słowik
 • Monika Srebrny-Gąsiorowska
 • Anna Staszak
 • Katarzyna Świerad
 • Beata Tokarek
 • Agnieszka Witkowska
 • Anna Włodarczyk-Sętorek

Rocznik 2013/2014

 • Aleksandra Prokop
 • Lechosław Adamaszek
 • Violetta Bachur
 • Jacek Flasiński
 • Joanna Lelek
 • Agnieszka Grabiwoda
 • Agnieszka Jakubowska – Szarska
 • Małgorzata Kajzer
 • Iwona Kotala
 • Sylwia Kudła
 • Marta Machnio
 • Maria Porucznik
 • Aneta Prorok
 • Ewa Socha
 • Irena Rodzik
 • Artur Wzorek

Rocznik 2012/2013

 • Maria Labut
 • Małgorzata Misztal
 • Agnieszka Ochał-Czarnowicz
 • Łucja Brzozowska
 • Barbara Krajewska
 • Karolina Rosińska-Balik
 • Joanna Dębowska-Ludwin
 • Izabela Łukomska
 • Agnieszka Pawlak
 • Małgorzata Bochenek
 • Aleksandra Ciesielczyk
 • Sylwia Pawełkowicz
 • Natalia Słomka
 • Katarzyna Wrona
 • Michał Witkowski
 • Paulina Chełmecka
 • Karolina Sarkowicz
 • Anna Miłaczewska
 • Joanna Dobosz

Rocznik 2009/2010

 • Andrzej Dyga
 • Aldona Garbacz-Klempka
 • Joanna Zyzik-Lubańska
 • Małgorzata Anna Kowalska
 • Barbara Czaja-Szewczak
 • Małgorzata Regina Kapczyńska
 • Jacek Wikło
 • Dominika Monika Sarkowicz
 • Anna Halina Seweryn
 • Katarzyna Kudlacz
 • Magdalena Wyderka
 • Aleksandra Papis
 • Małgorzata Żukowska
 • Mirosław Maciaszczyk
 • Anna Maria Jakubowska
 • Joanna Barbara Wilk
 • Paweł Piechnik
 • Michał Jerzy Dorsz
 • Joanna Radosława Bella
 • Grzegorz Wańczyk
 • Anna Raj

Rocznik 2008/2009

 • Agata Mamoń – Prokop
 • Alicja Rafalska-Łasocha
 • Agnieszka Pacak
 • Janusz Czop
 • Elżbieta  Zygier
 • Marta  Winiarczyk
 • Anna Jaworucka-Drath
 • Dariusz Wilk
 • Natalia Krupa
 • Katarzyna Jekiel
 • Paweł Ekiert
 • Jerzy Holc
 • Joanna Sobczyk