Kontakt

dr hab. Barbara Krajewska (kierownik studiów)
e-mail: chemkons@chemia.uj.edu.pl
tel. 012-686 2576

Adres:
Wydział Chemii UJ
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 2, p. D0-25