Studia podyplomowe uzupełniające i poszerzające wiedzę z zakresu wykorzystania nowoczesnych narzędzi analitycznych w konserwacji i badaniu dzieł sztuki oraz zabytków.

  • Dwa semestry – łącznie 165 h zajęć
  • Uzupełnienie wiedzy zdobytej na studiach
  • Liczba miejsc: 24 osoby
  • Opłata: 3 700 zł (w 2 ratach płatnych na początku każdego semestru)
  • Zajęcia w piątki (g. 15.30-20.00) i soboty (g. 9.00-16.00) co dwa tygodnie

Strona studiów podyplomowych została przeniesiona pod adres http://chemkons.chemia.uj.edu.pl/

Dla kogo?

Program został przygotowany dla osób zawodowo zajmujących się konserwacją, archeologią i historią sztuki oraz pasjonatów tych dziedzin. Studia nie wymagają posiadania wykształcenia matematyczno-przyrodniczego.

Konserwatorzy Konserwatorzy
Archeolodzy Archeolodzy
Historycy Sztuki Historycy
Sztuki

Nauka w konserwacji

Nasi eksperci przybliżają aktualny stan wiedzy na temat materiałów będących przedmiotem opieki konserwatorskiej. Dyskutujemy pochodzenie materiałów, ich budowę oraz problemy związane z ich konserwacją i przechowywaniem.

Nowoczesne techniki analityczne

Dzięki bogatemu zapleczu instrumentalnemu uczymy zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej wykorzystania najnowszych zdobyczy chemii analitycznej do badania różnorodnych obiektów zabytkowych i dzieł sztuki.

Podstawy

Przypominamy i rozszerzamy podstawowe zagadnienia związane z chemią ogólną, analityczną i konserwatorską. Wykłady wspierają zajęcia praktyczne, pozwalające zdobyć podstawowe umiejętności laboratoryjne.

Chemia ogólna Chemia
ogólna
Chemia analityczna Chemia
analityczna
Podstawy statystyki Podstawy
statystyki

Kto nas uczy

Udało nam się zaprosić do prowadzenia zajęć ekspertów z różnych dziedzin, pracujących na co dzień w różnych jednostkach naukowo-badawczych w całym kraju. Wybrane zajęcia prowadzą również goście z zagranicy.